Een boom omgevallen / gevaarlijk scheef gaan hangen in je tuin? Ja, ook dan moet je een vergunning aanvragen om de boom op te ruimen.
Dit kan een kapvergunning of een omgevingsvergunning zijn, afhankelijk van waar je boom staat en de omtrek van de stam op 1 meter hoogte.
Die vergunning heeft 2 doelstellingen: aan de ene kant ervoor zorgen dat er niet te veel bomen worden gekapt en aan de andere kant garanderen dat er nieuwe bomen worden geplant om de verloren boom te compenseren.

Informeer daarom bij de dienst omgeving of je een kapvergunning of een omgevingsvergunning moet aanvragen.
Moet de boom om veiligheidsredenen snel geruimd worden? Neem foto’s alvorens tot actie over te gaan en voeg ze bij je dossier.

Bomen die op 1 meter hoogte minder dan 30 cm omtrek hebben, mogen geruimd worden zonder vergunning.