Door de coronacrisis worden de procedures ernstig verstoord. Sinds 24 maart 2020 is een nooddecreet in werking getreden waarin maatregelen zijn genomen rond de omgevingsvergunningsprocedures.

  • Je kan dit nooddecreet en het noodbesluit van de Vlaamse Regering raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus
  • Specifiek voor de openbare onderzoeken worden de termijnen geschorst en verdergezet (voorlopig) na 24 april 2020.
  • Bezwaren die ingediend worden tijdens de periode van schorsing worden als ontvankelijk beschouwd.
  • De data van voortzetting van de lopende onderzoeken worden later per dossier bekendgemaakt.