Verkeer, duurzaamheid en parkeren 

Mobiliteitsplan

De mobiliteitsbehoefte van de inwoners van Boechout groeit. Om dit in goede banen te leiden is een mobiliteitsplan cruciaal. Een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid moet ervoor zorgen dat Boechout bereikbaar is, maar ook aangenaam om te wonen, werken en te verblijven.

 

Boechout zet dus voornamelijk in op duurzame mobiliteitsoplossingen. Er wordt niet uitgegaan van een anti-autobeleid, maar van een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe. Dit houdt in dat er voorrang wordt gegeven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Pas daarna komt het privévervoer met de auto. Door het verder uitbouwen van dit duurzaam mobiliteitsbeleid zal Boechout leefbaarden, veiliger en bereikbaarder worden.

Fietsen

Blue-bike deelfietsen in Boechout  

Sinds kort staan er aan de Park&Ride Capenberg 8 deelfietsen opgesteld. Heel wat bedrijven en trekpleisters in Boechout liggen op een fietsbare afstand van de Park&Ride Capenberg. Ideaal dus om de fietsen voor een korte verplaatsing, een lunchmeeting, een optreden in de Vooruit, een training of wedstr ijd in Sneppenbos te gebruiken. Voor wie aankomt met de tram en nog een beperkte afstand tot zijn bestemming moet afleggen zijn deze fietsen superhandig al voor- of natransport.

Je kan via de website van blue-bike (www.blue-bike.be) je lidmaatschap aanvragen voor slechts 12 euro per jaar. Je ontvangt na je registratie een gebruikerskaart in de bus, waarna je de fietsen in Boechout (maar ook in andere steden en gemeente) kan ontlenen. Per kaart kan je maximaal twee fietsen ontlenen. De fietsen moet na gebruik steeds teruggebracht worden naar de plek waar je ze ontleend hebt. Per rit betaal je slechts 1,15 euro.

Woneninboechout2 (38 van 38)

Fietsostrade Antwerpen-Lier

De provincie Antwerpen zet in op snelle fietsroutes, beter gekend als fietsostrades. Ze worden aangelegd langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen en vooral gebruikt voor woon-werk of woon-schoolverkeer.

Ook Boechout wordt voorzien van een fietsostrade. Een groot stuk van deze weg is reeds aangelegd naast de spoorweg, van de Oude Steenweg tot aan de Mastenweg. Daarna gaat de weg over in de Hockeyweg in Lier. De verdere aanleg en aansluiting zal door de provincie Antwerpen uitgevoerd worden.

Openbaar vervoer

Bus

Woneninboechout2 (25 van 38)

In Boechout worden er door De Lijn 3 verschillende buslijnen aangeboden:

51    Vremde - Hove - Berchem Station
90    Lier - Mortsel - Berchem Station
243  Kontich - Hove - Boechout - Broechem

Tram

Woneninboechout2 (36 van 38)

Tram 15 brengt je dan weer probleemloos van Boechout naar Antwerpen-Linkeroever en terug.

Trein

woneninboechout (34 van 35)

Boechout heeft 1 station gelegen in de F. Segerstraat. Het station is gelegen langs spoorlijn 15 (Antwerpen – Hasselt) waar om het uur een lokale trein voorbijkomt die tijdens het traject in bijna alle stations van de omliggende steden stopt.

 

Carpoolen en parkeren

Woneninboechout2 (34 van 38)

Carpoolen

Heel wat mensen rijden elke dag alleen naar het werk. Anderen hebben er voor gekozen om te carpoolen en dus samen naar het werk te rijden. Dat is een slimme keuze aangezien je een hoop kosten uitspaart en je bovendien een fiscaal voordeel krijgt. Niet alleen je portefeuille wordt er beter van, ook het milieu vaart er wel bij. Om de carpoolers betere parkeergelegenheden te bieden enerzijds en anderzijds om twijfelaars te overhalen, heeft de overheid heel wat carpoolparkings aangelegd. In Boechout kan je zo gratis parkeren op de carpoolparking Capenberg.

woneninboechout (28 van 35)

Parkeerschijf

In de blauwe zone (zie kaart) is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen, tenzij er andere voorwaarden zijn aangebracht op de signalisatie. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Parkeren voor mensen met een handicap

In de gemeente Boechout hebben mensen met een handicap de mogelijkheid om een parkeerplaats aan te vragen bij de dienst openbare werken en mobiliteit. Deze parkeerplaatsen zijn niet persoonlijk. Iedereen in het bezit van de speciale parkeerkaart mag parkeren op deze voorziene plaatsen.

De parkeerplaatsen kunnen wel enkel aangevraagd worden wanneer je aan alle voorwaarden voldoet:

  • je werk-of woonplaats heeft geen garage of privé-parking
  • je bezit een voertuig of je wordt vervoerd door iemand die bij jou inwoont
  • je bezit een speciale parkeerkaart

Je kan hier het aanvraagformulier voor een parkeerplaats voor gehandicapten downloaden.