Omwille van de maatregelen tegen het coronavirus werd de bewonersvergadering over de werken in de Groenstraat – Toeffelhoek op 16 maart uitgesteld. De werken zelf kunnen op maandag 6 april wel van start gaan.

Eerste fase

De eerste fase omvat de aanleg van de persleiding. Deze werken situeren zich voornamelijk in de velden, van aan het pompstation in de Toeffelhoek tot aan de Groenstraat. Tijdens deze werken zal er al wel een omleiding voor fietsers worden gesignaliseerd. Dit omdat er vrachtwagens zullen rondrijden. Met de fietsomleiding willen we conflicten tussen fietser en vrachtwagen vermijden. Voertuigen mogen nog steeds door, maar kunnen wel kort oponthoud hebben ter hoogte van de in- en uitgang van de werfzone.

  • Het plannetje van de fietsomleiding vind je onderaan deze pagina.

Tweede fase

De tweede fase betreft de riolering en bovenbouw van de Groenstraat en Toeffelhoek en zal aanvangen rond midden mei. Vermits deze fase de grootste impact heeft op de bereikbaarheid van de bewoners en de verkeerssituatie, zal de gemeente voor aanvang van deze fase alsnog een bewonersvergadering organiseren. De datum wordt nog tijdig gecommuniceerd.

Meer info

Meer informatie en de presentatie van de bewonersvergadering van 16 maart die niet is doorgegaan vind je hier.

Vragen?

Ondertussen kan je met al je vragen en opmerkingen terecht op onze dienst Openbare werken en mobiliteit:
openbarewerken@boechout.be of 03 460 06 46. Zij helpen graag iedereen verder.