Wanneer je buiten je eigendom iets op straat, fiets- of voetpad plaatst, gebruik je een stuk openbare ruimte. Hiervoor is steeds, vooraf, een toelating nodig van het gemeentebestuur.

De manier om dit aan te vragen, is nu veranderd. Voortaan moet je een aanvraag doen via de website: www.boechout.be/innameopenbaardomein. Je hoeft dus niet meer langs te gaan bij de politie of op het gemeentehuis.

Je vraagt een inname van het openbaar domein aan voor:

  • een inname van voetpaden en fietspaden voor het plaatsen van een verhuiswagen en -lift, het leveren van materialen …
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen … op openbaar domein.
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone …
  • voor het afsluiten van (een deel van) de rijbaan door werken.
  • wanneer je enkel de inname vraagt van bestaande parkeerplaatsen moet je een parkeerverbod aanvragen.
  • het plaatsen van kiosken, eetkramen, tenten …

Meer info: www.boechout.be/innameopenbaardomein