Vanaf 1 januari 2020 moet elke woning over de nodige rookmelders beschikken. En dat is voor je eigen veiligheid. Denk je dat rook je zal wekken als het brandt in je huis? Dat is niet zo. Rook bevat het kleur- en reukloos gas koolstofmonoxide, dat je net in een diepere slaap brengt. Omdat bij een brand veel zuurstof verbruikt wordt en ook veel giftige gassen vrijkomen, zijn de slachtoffers vaak al gestikt voor de vlammen bij hen zijn.

Op wat kan je dan wel vertrouwen als het brandt? Op rookmelders! Zodra de melder een verbrandingsrook waarneemt, slaat hij alarm met een luide sirene. Zo kunnen jij en je huisgenoten het huis snel verlaten en de brandweer verwittigen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 rekening houden met een aantal verplichtingen over het plaatsen van rookmelders. Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplichtingen voor alle Vlaamse woningen.

Wat zijn de verplichtingen? Waar hang je de rookmelders best op? En welk type rookmelder koop je best?

Lees het op www.wonenvlaanderen.be/rookmelders