Op maandag 18 november zijn de werken gestart voor de inrichting van de nieuwe verkeerssituatie op de Antwerpsesteenweg (N10) tussen de Ring van Lier en de Duwijckstraat. Tijdens die werken zijn de doorsteken aan Plaslaar, Guido Gezellelaan en Duwijckstraat niet beschikbaar. Enkel fietsers en voetgangers kunnen oversteken. Autoverkeer kan altijd door op één rijstrook in elke richting. Omkeren kan aan het eerstvolgende keerpunt buiten de werkzone. Dat is enerzijds aan het kruispunt met de Ring en anderzijds aan de eerstvolgende doorsteek na de Duwijckstraat. De werken duren normaal gezien twee tot drie weken.

Doorsteek aan Guido Gezellelaan gaat dicht voor wagens

De doorsteek ter hoogte van de Guido Gezellelaan is druk, onoverzichtelijk en onveilig. Door deze af te sluiten, verminderen het aantal verkeersbewegingen en de kans op ongevallen aanzienlijk.

Het autoverkeer op de Antwerpsesteenweg zal in beide richtingen over één rijstrook geleid worden. Verkeer uit de Guido Gezellelaan en de aanliggende ondernemingen kan de Antwerpsesteenweg (N10) enkel nog rechts in- of uitrijden. Verkeer dat linksaf wil slaan, rijdt naar de volgende doorsteek om te keren.

Keerpunten aan Plaslaar en Duwijck

De huidige doorsteken op de Antwerpsesteenweg aan Plaslaar en de Duwijckstraat worden omgevormd tot keerpunten waar verkeer maar vanuit één rijrichting kan omkeren. Enkel komende uit de richting van de dichtgezette doorsteek aan de wijk Zevenbergen kan verkeer linksom draaien.

Meer veiligheid voor fietser en voetganger

  • Er komt een nieuwe oversteekplaats voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Guido Gezellelaan, aan de andere zijde van de huidige doorsteek (kant Ring). Omdat zij nu maar één rijstrook per weghelft meer moeten kruisen en niet langer het risico lopen verrast te worden door verkeer dat een U-bocht maakt, is het veel veiliger voor de actieve weggebruiker.
  • Naast de oversteekplaats aan de Guido Gezellelaan, voorziet het agentschap ook aan Plaslaar in een nieuwe oversteek. Het zebrapad verdwijnt aan de kant van Boechout en er komt zowel een fietsoversteek als zebrapad aan de andere zijde (kant Lier).
  • Verder wordt de chicane van het fietspad aan Plaslaar recht getrokken voor meer fietscomfort en een betere zichtbaarheid voor de automobilist die vanaf Plaslaar de N10 wil oprijden.
  • Aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Duwijckstraat krijgt het fietspad een rode accentkleur.