De Vlaamse Regering heeft de opdracht aan OVAM gegeven om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt.

In het kader hiervan organiseren we in samenwerking met Igean een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeente en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kan je aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden* asbest in je woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die je met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als je ze inademt.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!

In samenwerking met OVAM en Igean helpen we je graag om veilig en vakkundig je woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Praktische informatie

Het project start op 2 november! Meer informatie en specifieke voorwaarden vind je vanaf 28 oktober op www.igean.be/asbest.

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.